Besöksmål 03. Hallarum-Rom naturreservat

Välkommen till Besöksmål 03

…som är Hallarums och Stora Rom naturreservat belägna utmed vägen mellan Jämjö och Torhamn. Om du kommer från Jämjöhållet kommer du först till Hallrums naturreservat och lite längre söderut finner du Stora Rom naturreservat.

Besöksmål 03 är beläget på vägen mellan Jämjö och Torhamn

Hallarums Naturreservat
I Hallarumsvikens naturreservat stupar berget brant ner i viken från 30 meters höjd. Flera utsiktspunkter bjuder på vackra vyer över en blekingsk innerskärgård. Över den knotiga ekskogen syns glittrande vatten, enbuskar, bokskogar och långt borta siluetten av Karlskrona. Mindre sprickdalar skär genom landskapet. Här är ekskogen lummig. Små åkrar och betesmarker ligger insprängda i landskapet.

Sora Rom Naturreservat
Stora Rom naturreservat är beläget på Torhamnslandet i östra Blekinge med en högsta höjd av ca 25 meter över havet. Större delen av reservatet består av en ekdominerad betad naturskog. Skogen ligger på gammal utmark: delvis trädbevuxen mark där boskap förr i tiden betade fritt. Utmarken består av en urbergsplatå med en brant blockig sluttning i västra delen.

Källa: Informationstavla på platsen och externa länkar enligt nedan.

Aktuella externa länkar:
Hallarumsviken
Stora Rom Naturreservat
Länstyrelsen K, naturreservat
Allmänt om naturreservat

Klicka på respektive länk för vidare information:
1. Besöksmål 03
2. Allmän beskrivning av Besöksmål 03
3. Vägen till Besöksmål 03
4. Historia Besöksmål 03
5. Promenadstråk 03
6. Framkomlighet vid Besöksmål 03

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter