Besöksmål 02. Färskesjön naturreservat

Välkommen till besöksmål nummer 02
..som är Färskesjön belägen söder om Jämjö samhälle på vägen mot Torhamn.


Besöksmål 02 är beläget ca 3 km söder om Jämjö samhälle på vägen mot Torhamn

Allmänt om besöksmål 02
Naturreservatet Färskesjön är beläget på Torhamnslandet i östra Blekinge på en höjd över havet som varierar mellan 15 och 35 meter. I reservatet ingår del av Färskesjön som är en oligotrof källsjö med utlopp i en delvis uppodlad sprickdal.


I området finns kulturhistoriska spår och lämningar i form av lagskyddade fornlämningar såsom gravfält, rösen, stensättningar, resta stenar, en gammal hålväg samt lämningar efter jordbrukets expansion på marginella marker under 1800-talet. På hällmarkerna dominerar fornminnen från bronsåldern.Källa: Informationstavla på platsen och externa länkar enligt nedan

Aktuella externa länkar:

Färskesjöns Naturreservat
Länstyrelsen K, naturreservat
Allmänt om Naturreservat


Klicka på respektive länk för vidare information:
1. Besöksmål 02
2. Allmän beskrivning av Besöksmål 02
3. Vägen till Besöksmål 02
4. Historia Besöksmål 02
5. Promenadstråk Besöksmål 02
6. Framkomlighet vid besöksmål 02

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter