Besöksmål 02. Färskesjön naturreservat

Välkommen till besöksmål nummer 02
..som är Färskesjön belägen söder om Jämjö samhälle på vägen mot Torhamn.


Besöksmål 02 är beläget ca 3 km söder om Jämjö samhälle på vägen mot Torhamn

Allmänt om besöksmål 02
Naturreservatet Färskesjön är beläget på Torhamnslandet i östra Blekinge på en höjd över havet som varierar mellan 15 och 35 meter. I reservatet ingår del av Färskesjön som är en oligotrof källsjö med utlopp i en delvis uppodlad sprickdal.


I området finns kulturhistoriska spår och lämningar i form av lagskyddade fornlämningar såsom gravfält, rösen, stensättningar, resta stenar, en gammal hålväg samt lämningar efter jordbrukets expansion på marginella marker under 1800-talet. På hällmarkerna dominerar fornminnen från bronsåldern.Källa: Informationstavla på platsen och externa länkar enligt nedan

Aktuella externa länkar:

Färskesjöns Naturreservat
Länstyrelsen K, naturreservat
Allmänt om Naturreservat


Klicka på respektive länk för vidare information:
1. Besöksmål 02
2. Allmän beskrivning av Besöksmål 02
3. Vägen till Besöksmål 02
4. Historia Besöksmål 02
5. Promenadstråk Besöksmål 02
6. Framkomlighet vid besöksmål 02