Nils Gunnar Blomqvist


Vid giftemålet Måleriarbetare, Hagaby, Längbro förs. i Örebro län.
Enl. Sv. Befolkning 1950, Måleriarbetare i Hovsta, Örebro län.