Gustaf Emanuel Söderlund


Snickare Kyrkberget Stora Skedvi.
Kom från Säters Landsförsamling 1901-07-25.
Gårdsägare Nr 80 och 81, 6:e roten Säters Stad.

Familjen kom från Stora Skedvi 1911-07-25.