Erik Gunnar Gruvmalm


Pappershandlare Nils Eklund  överlämnat rörelsen till Gunnar Gruvmalm 1963. Före 1963 var Gunnar Bokhandelsmedhjälpare i Flen, Södermanlands län, Gunnar Gruvmalm bodde i Åbygårdarna, var mantalsskriven i Östervåla 19??-1976, sedan flyttade han till Tierp, blev Bokhandlare även där, mantalsskriven i Tierp 1977. Efter Gunnar måste Sten-Olof Ekberg övertagit rörelsen 1976 sedan efter Sten-Olof Ekbergs död 1977-12-07 så blev det inte någon pappershandel mer förmodar jag, i så fall skulle Handelsbanken övertagit lokalen då.