Augusta Kristina Andersson f. Berg Johansson


Nedkomst Harbo.
Modern piga i Horrsta, Västerlövsta.
Föddes under moderns vistelse i hemmet hos föräldrarna i Bergstorp Harbo. Döpt i Harbo. Till Björklinge 1889-11-11 från Flodberga Harbo. Kom från Torsåker till morföräldrarna i Bergstorp Kvarsta ägor Harbo 1897-12-23.
Har 2 barn med okänd fader före giftermålet.