Karl Edvin Landén


Jordbruksarbetare i Offerbo nr:2 Östervåla vid vigseln.
Familjen från Östervåla 1931-12-31. Jordbruksarbetare Skärsjö Nr 1, Nora.
1932 Jordbruksarbetare, Vägarbetare, Buckarby 1:11, Nora. (Anders Grälls 1:11 sedan Ensta).