Johan Robert Eskil Eklund


Grovarbetare Sysslomansgatan 45 Uppsala Domkyrkoförs. vid vigseln.
Grovarbetare i Karlsborg nr:1 Sör Åsbo nr:1 Nora.
Familjen kom från Uppsala Domkyrkoförs. 1913-12-22.
Familjen flyttar till Avesta 1914-05-15.