Karl Evert Blom


Plåtslagare Åby nr:8 Lunnedal Östervåla, familjen kom från Västerlövsta 1923-12-19.
Plåtslagare Blombacka Hovs ägor Östervåla 1932.