Lars Löfstrand


Torpare, i Bränntorpet Röcklinge, Västerlövsta.
Torpare, i Karlberg Röcklinge, Västerlövsta 1911.