Bengt Bengtsson


Bonde i Sillbo 1/6 mtl. Huddunge
Familjen kom från Västerlövsta 1930-12-03
Inhyses i Sillbo 1/6 mtl. Huddunge omkring 1841.