Karl Ingvar Blom


Nedkomst Hjulsjö, Örebro län.
Plåtslagare med verkstaden i Östervåla.
Bloms Plåtslageri.