Karl Vilhelm Lindgren


Jordbruksarbetare i Siggberg nr:1 Nora, kom från Huddunge 1921-11-19.
Familjen flyttar till Huddunge 1924-06-21.
Lägenhetsägare, Tegelbruksarbetare Nyby Hallsjö Huddunge.
Lägenhetsägare, Tegelbruksarbetare Djurkarsbo Huddunge 1938.