Erik Edmund Larsson


Gästgivare Hotell Gästis Åby nr:8 Östervåla.

(Läs det skrivna under pappan Johan Ernst och nedanstående pdf-fil). Fritz-Olof Eklund , som var gift med en syster till Erik Edmund, drev detta efter det att Edmund slutade. Fritz-Olof sålde 1989.