Johan Robert Eriksson


Snickare Prästgården Nora.
Snickarmästare Sör Åsbo 1:134 Steninge nr:7 Nora.