Lars Jansson


Bonde i Gåvastbo Nr:1. 3/8 mtl., Östervåla.
Nämdeman, Tolvman.