Joel Eskil Olsson


Skräddare,Fjärdingsman, Poststationsföreståndare och
Vikarierande Klockare, Stenstorp Huddungeby Nr:1, Huddunge.