Kurt Erik Domberg


Jobbade på Zetterbergs Mek. Verk., Påbyggarn.
Urna nedsatt i Harbo.