Knut Joel Larsson


Fabriksarbetare i Mackmyra Sulfitfabrik Valbo.
Kom från Huddunge 1917-03-24, hade då sin syster Frida Kristina Larsson med som hushållerska.