Elias Jeremiasson Östling


Vid giftermålet Arbetskarl å Persbo ägor, Huddunge.
Flyttade från Persbo ägor, Huddunge till Erikslund Norr Starfors, Västerlövsta 1913-11-10.
Lägenhetsägare, Erikslund Norr Starfors, Västerlövsta.