Emma Löfstrand f. Persdotter


Piga i Persbo, Huddunge.
Flyttar till Västerlövsta 1900-10-27.
Piga i Sörby, Västerlövsta.
Piga i Sättersbo, Västerlövsta 1901-11-05.