Sven Verner Löfgren


Vid giftemålet Chaufför i Kerstinbo, Nora förs.