Per Matsson


Hemmansägare i Berg Nr:1. 1/2 mtl., Harbo.
Nämdeman.
Kom från Huddunge till Harbo 1882-12-06.