Reinhold Lööf


Son. Skoarbetare, Löfdalen på Fågelsta egor, Östervåla.
Har skriftligen erkänt sig vara far till Anna Regina Eklund.
Flyttar till Uppsala 1904-07-08.
Stavar Löf med 2 Ö.