Anton Larsson


Jordbruksarbetare i Andersbo, Nora.
Arrendator i Andersbo Nr:1. 1/3 mtl. Nora.
(Häradskrivarboställe) tillsammans med brodern Gustaf Helge.
Familjen till Gåvastbo, Östervåla 1918-03-19.
Flyttade från Gåvastbo, Östervåla som Arrendator till Ängsnäs, Österfärnebo 1924-03-28.