Olof Olsson Skog


Odlingsman Ettinga ägor Nr:2. Wallby, Östervåla, 1896.
Kallades Knut-Olle, och gården Knut-Ollas efter honom.
Gården var belägen norr om Ettingbo, Östervåla.
Fadern var Grenadjär nr:106 i Huddungeby, Huddunge, och tidigare Förstärkningskarl med namnet Knut.