Axel Emanuel Ersson


Måg,Grovarbetare Åsbo, Kroksbo, Enåker.
Kom från Huddunge 1917-12-14.
Grovarbetare i Pellbo Ravastbo, Huddunge.
Familjen kom från Enåker 1922-12-31.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2019-09-02 14:44:04) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2019-09-02 14:31:03) Kontakta föreningen