Axel Emanuel Ersson


Måg,Grovarbetare Åsbo, Kroksbo, Enåker.
Kom från Huddunge 1917-12-14.
Grovarbetare i Pellbo Ravastbo, Huddunge.
Familjen kom från Enåker 1922-12-31.