Frans Edvard (Jansson) Pettersson


Måg, Dräng i Rödjebro, Huddunge.
Kom från Nora 1893-09-30.
Torpare, Arbetare i Rödje, Huddunge 1895-10-24.
Arbetare i Nordsjö, Huddunge 1901.