Karl Gunnar Lundström


Arbetare, Malmen Sillbo egor, Huddunge.
Från Västerlövsta 1907-12-28. Till Vallby Sörmland 1908-08-17 tillsammans med systern Signe.
Återkom till Malmen 1910-11-30 från Övre Luleå då som Vollontär.
Kom från Vittinge 1912-12-18, åter 1914-02-14.