Lars Bengtsson


Flyttar från Sillbo, Huddunge tillsammans med modern till Prästgården, Huddunge 1848.
Dräng i Prästgården, Huddunge.
Flyttar till Nora 1851-10-24.
Dräng i Högsbo Nr:1, Nora, flyttar åter till Huddunge 1852-10-29.
Dräng i Djurkarlsbo, Huddunge.
Dräng i Granberga, Huddunge 1853.
Flyttar till Östervåla 1854-10-26. Dräng i Åby Nr:8. - Ettingbo Nr:2 1855. - Gundbo 1857. -
Bärby Nr:1 1858. - Fågelsta Nr:1 1859. - Korbo Nr:2 1862. och Lagbovreten 1863-10-24.
Inhyses, Gästbo ägor, Östervåla 1864.
Bonde i Bärby nr:2 1/2 mtl. Östervåla.
Lars Bengtsson köpte Bärby nr:2 1867 av dåvarande bonden Erik Olsson (* 1826-10-17).
Styvson Johan Rönnbom (* 1847-09-24). hustruns barn.
Även ägare till Korbo Nr:2 1/8 mtl. Östervåla, efter Olof Pettersson Palm från 1898.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2019-10-19 11:46:10) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2012-10-29 10:43:28) Kontakta föreningen