Erik Johan Eriksson


Torpare i Sättersbo Västerlövsta, familjen kom från Altuna 1931-11-18.
Grovarbetare Ål 1:5 Västerlövsta 1938.
Familjen flyttar till Enåker 1938-10-24.