Erik Olsson Ehlin


Klockaren i Östervåla behövde vikarie. Det blev en ung, Erik Ehlin, folkskollärare som även gått igenom Musikaliska Akademien i Stockholm (1861 ?), skriven i Skräddarbo Enåker. Erik o Alma fattade tycke för varandra och det blev giftemål.
Flyttar till Östad Älsborgs län 1872-01-10 från Skräddarbo Enåker.
Skollärare 1872-1874 i Barnhuset, Östads församling, Älvsborgs Län.
Flyttade från Östad 1874-01-26 till Västerlövsta. Första barnet fött i Östad.
Skollärare i Heby 1874-1885 i Kyrkskolan.

När klockaren Gustaf Källström dog 1880 i Klockargården flyttade Ehlin med familj dit.
Organist och Klockare 1880-1890 samt 1893-1898 i Heby Västerlövsta.
Ledamot i Heby Stationssamhälles Byråd 1888.
Lägger till h i Ehlin 1897 som var infört i Post- och Inrikes Tidningar 21-23 maj 1897.

Erik blev även far till två barn efter Almas död. Erik omgift med Folkskollärarinnan Stina Lovisa (Wisen) Norberg *1867-02-07. Familjen flyttar till Vaksala 1908-10-27.
f.d. Folkskollärare och Organist Lunda Skola Vaksala.

Död i Uppsala, begraven i Västerlövsta.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2014-11-18 13:19:40) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2011-12-27 17:18:28) Kontakta föreningen