August Johannes Nilsson


Bokhållare Heby, Västerlövsta.
Kom från Enåker 1920-12-04.