Johan Axel Johansson


Avled i en ålder om 15 år, 9 mån och 18 dagar