Carl Erik Sandberg


Stalldräng, Statardräng Stora Gottsunda, Helga Tref.Uppsala.
Kom från Danmark Uppsala län 1848.
Statardräng, Rättare i Myrby Nr:3, Gamla Uppsala 1856.
Torpare i Sandviken, Gamla Uppsala 1859.
Familjen flyttar till Åland Uppsala län 1862-03-16.
Torpare i Dunderbo Österby ägor, Åland Uppsala län.
Hälftenbrukare i Brattberg Nr:1 3/8 mtl. Harbo
Arrendator i Åby Nr:1.1/2 mtl. Östervåla
Ägare Rusthållare Ålander i Torp, Nora.
Familjen kom från Harbo 1874-11-23.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2018-06-24 12:20:51) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2018-06-24 10:12:03) Kontakta föreningen