Anders Ersson Ekström


Dräng i Helganbo Nr:1, Östervåla 1866-11-23 kom från Upplanda ägor, Östervåla.
Kallar sig Ekström från omkring 1867.
Dräng i Upplanda Nr:1, Östervåla 1868.
Flyttar hem till Upplanda ägor, Östervåla 1873.
Landbonde i Vreta Nr:3, Östervåla 1874-03-14.
f.Landbonden, Tolbo ägor, Östervåla 1878.