Karl Bernhard Ehrnström


Mjölnare i Åby Nr 1. Åby Såg o Kvarn. Kom från Harbo 1907-11-14.