Anders Gustaf Sandström


1854-58 Sockenskräddare i Norrsälja, Harbo.
1858 Sockenskräddare, Torpare i Hässelby, Harbo.
Inhyses Norrsälja ägor Harbo 1861-11-19.
Familjen flyttade år 1865 till Lindsbro Östervåla.
Statarkarl i Lindsbro Östervåla 1865-11-05.
Torpare i Norrbo Norrsälja ägor Östervåla 1876.
Änkling, f. Torparen Lindsbro, Östervåla 1899-11-25.
f.Torparen, Fattighuset, Östervåla 1902-02-06.
Fattighjon, På Församlingen Skrivna, Harbo 1902-11-24.