Ale Ambrosius Johansson


Kallas Johansson vid sin död av prästen, kanske ska vara Alesson.