Isak Isaksson


Avled i en ålder om 27 år, 10 mån och 28 dagar.