Per Olsson


Landbonde i Gundbo Östervåla.
Odlingsman i Granberga Huddunge, familjen kom från Östervåla 1864-03-26.
Familjen flyttar till Gävle 1870-12-12.
Dagkarl i Sätra Hille familjen kom från Gävle 1871-12-01.
Bosatt i Varva uthedes Hille hos sonen Lars Pettersson 1873-11-01.