Olof Olsson


Brukare av Brattberg Nr:2 Harbo. (Ägare Totties i Lindsbro Östervåla).
Arrendator i Svedänge Nr:1, 5/12 mtl, Östervåla 1892-11-10.
Arrendator i Gräsbo Nr:1, 1/4 mtl, Östervåla  1896-05-21.
Arbetare, Laggare, Lägenhetsägare i Åby Nr:8, Lundbo, Östervåla 1901-11-14.