Gustaf Konrad Kylén


Jordbruksarbetare i Käbbo, Nyhagen Harbo från 1913.
Hemmansägare, Timmerman Ön Nr:1. 1/1200 mtl., Harbo.
Äger i Forsbo 73/1000 mtl. och Täppan 15/1000 mtl., från 1919.