Anders Andersson Ågren


Landbonde i Marstalla Nr:1 1/4 mtl., Harbo 1869-12-18.
Inhyses i Marstalla, Harbo.
Till Gräsbo, Östervåla 1876-02-27 ankom 1876-03-18.
Landbonde i Gräsbo Nr:1. 1/4 mtl. Östervåla.
Ägare Per Persson Nordin (*1842-12-08).
Familjen till Nora 1877-03-13.