Beda Moberg f. Holmberg


Kom till Ålderdomshemmet Sör Åsbo 1:84, Nora 1945.