Erik Olsson


Snickare i Gräsbo Nr 1, 1/4 mtl. Östervåla 1896-05-21.
Torpare i Vreta Nr 1, Mariehill, Östervåla 1899-11-15.
Fjärdningsman, Lund, Hovs egor, Östervåla 1905-11-06,
Fjärdingsman, Lundbo under Åby Nr 8, Östervåla 1910-11-10.
f.Fjärdingsman Åby Nr:1 Steneborg 1, Östervåla 1927.