Carl Persson


Landbonde i Olbo Nr:1 1/2 mtl., Östervåla. Ägare Patron Tottie Lindsbro, Östervåla.
Torpare i Trädgårdstorp, Östervåla 1890-11-25.
Avled på Sala lasarett.