Ida Maria Persson f. Karlsson


Piga i Gräsbo nr:5 Östervåla, kom från Nora 1924-12-31.
Flyttar hem till Björsbo nr:1 Harbo 1926-11-26.
Kommer till Buckarby Östervåla 1931-11-13.
1 st barn med Gustaf Åke och 1 st barn med Johan Arvid.