Carl Abrahamsson


Bonde i Horrskog, Östervåla. Kom från Mångelbo, Skuttunge 1812.
Familjen till Kattelbo under Aspnäs. Östervåla 1824 måg där.
Dagsverkskarl i Aspnäs, Östervåla 1826.
Flyttar till Mittskog, Tierp 1844-03-13.