Selma Lindström f. Lundin


Vid giftemålet piga i Hindersbo, Östervåla.
Selma och Albert hade inga egna barn, men de hade ett fosterbarn, en pojke, Erik Efraim Eriksson (född 1910-01-24 i Lagbo), men han omkom i unga år under jordbruksarbete. Han ramlade in i en rullharv.